آخرین اخبار
آرشیو
شصت و سومین جلسه شورای وقف برگزار شد.
1402/11/02
شصت و سومین جلسه شورای وقف برگزار شد.
شصت و سومین جلسه شورای وقف با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضای محترم شورای وقف در سالن شورای ستاد مرکزی برگزار شد. بررسی و پیگیری موقوفه مرحوم دکتر افشین ، موقوفه مرحوم فرمانفرمائیان و مجمع خیرین اورژانس در دستور کار این هفته شورا قرار داشت.
مرحوم دکتر کریم افشین در سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۸ املاک شخصی خود در تهران را به نیت ساخت بیمارستان وقف نمودند
1402/10/16
مرحوم دکتر کریم افشین در سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۸ املاک شخصی خود در تهران را به نیت ساخت بیمارستان وقف نمودند
مرحوم دکتر کریم افشین در سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۸ املاک شخصی خود در تهران را به نیت ساخت بیمارستان وقف نمودند.نشست شصت و دومین شورای وقف و خیرین دانشگاه با موضوع ساخت بیمارستان موقوفه مرحوم دکتر کریم افشین در دفتر موقوفه برگزار گردید.
شصت ویکمین جلسه شورای وقف و خیرین دانشگاه
1402/10/06
شصت ویکمین جلسه شورای وقف و خیرین دانشگاه
شصت ویکمین جلسه شورای وقف و خیرین دانشگاه 7 صبح روز سه شنبه 1402/10/5 با حضور ریاست محترم دانشگاه، سرپرست محترم شورای وقف، سایر اعضای محترم شورا وهمکاران محترم شورای وقف در سالن شورا ی ستاد مرکزی برگزار شد.
پنچاه ونهمین جلسه شورای وقف دانشگاه
1402/09/25
پنچاه ونهمین جلسه شورای وقف دانشگاه
جلسه پنجاه و نهمین شورای وقف و خیرین با حضور ریاست محترم دانشگاه، سرپرست شورای وقف و مدیریت خیرین و سایر اعضا در ساعت 6:30 روز سه شنبه در سالن شورای ستاد برگزار شد.
اطلاعیه ها
آرشیو
گروه های آموزشی
Template settings