آخرین اخبار
آرشیو
مراسم عملیات اجرایی و احداث درمانگاه خیریه فوق تخصصی مکتب العباس (ع) با حضور دکتر سید رضا محسن زاده برگزار گردید.
1401/04/21
مراسم عملیات اجرایی و احداث درمانگاه خیریه فوق تخصصی مکتب العباس (ع) با حضور دکتر سید رضا محسن زاده برگزار گردید.
مراسم عملیات اجرایی و احداث درمانگاه خیریه فوق تخصصی مکتب العباس (ع) درروز شنبه 11 تیر ماه 1401با حضور دکتر سید رضا محسن زاده مشاور رئیس دانشگاه درامور مشارکتهای اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیرین برگزار گردید.
آغاز عملیات اجرایی پروژه های  احداث بیمارستان سیصد تخت خوابی حضرت ابوالفضل العباس (ع) نسیم شهر و مرکز تولد بیمارستان امام حسین (ع) شهر گلستان انجام گردید
1401/04/07
آغاز عملیات اجرایی پروژه های احداث بیمارستان سیصد تخت خوابی حضرت ابوالفضل العباس (ع) نسیم شهر و مرکز تولد بیمارستان امام حسین (ع) شهر گلستان انجام گردید
آغاز عملیات اجرایی پروژه های احداث بیمارستان سیصد تخت خوابی حضرت ابوالفضل العباس (ع) نسیم شهر و مرکز تولد بیمارستان امام حسین (ع) شهر گلستان انجام گردید
گروه های آموزشی
تنظیمات قالب