لیست اخبار صفحه :1
پنچاه و هشتمین جلسه شورای وقف دانشگاه

پنچاه و هشتمین جلسه شورای وقف دانشگاه

پنجاه و هشتمین شورای وقف دانشگاه درساعت 6 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/9/7 در محل سالن شورای ستاد دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه، سرپرست محترم شورای وقف و سایر اعضا برگزار شد

نشست هم اندیشی و هم افزایی تشکل های مردم نهاد

نشست هم اندیشی و هم افزایی تشکل های مردم نهاد

جلسه هم اندیشی و هم افزایی تشکل های مردم نهاد جهت حمایت از مردم غزه در روز دوشنبه مورخ 1402/9/6 در سالن جلسات وزارت بهداشت توسط اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت برگزار شد.

جلسه نهایی سازی و امضاء تفاهم نامه ساخت پروژه خیر ساز کلینیک ویژه حضرت ابوالفضل (ع)

جلسه نهایی سازی و امضاء تفاهم نامه ساخت پروژه خیر ساز کلینیک ویژه حضرت ابوالفضل (ع)

پنجاه و هفتمین شورای وقف دانشگاه در ساعت 11 روز چهارشنبه 1402/8/24 در سالن شورای ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد. دستور کار این جلسه نهایی سازی و امضای تفاهم نامه ساخت پروژه خیرساز کلینیک ویژه حضرت ابوالفضل(ع) در نسیم شهر شهرستان بهارستان بود.

پنچاه وپنجمین جلسه شورای وقف دانشگاه

پنچاه وپنجمین جلسه شورای وقف دانشگاه

پنجاه و پنجمین جلسه شورای وقف دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 9/8/1402 در سالن شورای دانشگاه برگزار شد در ابتدا آقای مهندس جعفری گزارشی از پیگیری های انجام شده توسط مدیریت محترم خیرین و شورای وقف را به سمع حاضران رساندند. طبق جمع بندی های به عمل آمده مقرر شد از اداره محترم اوقاف خواسته شود:

Template settings