• 1403/03/23 - 07:45
  • - تعداد بازدید: 155
  • - تعداد بازدید کنندگان: 153
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

بازدید از بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار

بازدید از بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار جلسه ای در دفتر ریاست محترم بیمارستان برگزار شد. در این جلسه ابتدا سرکار خانم دکتر میرزا نبی خانی در مورد پروژه ساختمان در حال ساخت بیمارستان و نیازهای بیمارستان به کمک های خیرین و مشکلات پیش رو در این مورد را بیان کردند.

334511.mp3 بازدید از بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار

بازدید از بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار  جلسه ای در دفتر ریاست محترم بیمارستان برگزار شد. در این جلسه ابتدا سرکار خانم دکتر میرزا نبی خانی در مورد پروژه ساختمان در حال ساخت بیمارستان و نیازهای بیمارستان به کمک های خیرین و مشکلات پیش رو در این مورد را بیان کردند. در ادامه آقای مهندس جعفری در خصوص راه های جذب کمک های خیرین در راستای تکمیل پروژه و مسئولیت پذیری اجتماعی و سایر موارد توضیحاتی ارائه کردند. سپس از کل بیمارستان و ساختمان در حال ساخت بازدید به عمل امد. در انتها مقرر شد با جلب همکاری مجمع خیرین سلامت شهرستان شهریار و افراد کلیدی محلی در اسرع وقت نسبت به برگزاری مراسمی ویژه جهت جذب همکاری خیرین برای اتمام پروژه اقدام گردد.

  • گروه اخبار :
  • کد خبر : 334511
:
کلیدواژه ها
admin a
خبرنگار

admin a

تصاویر

Template settings