• 1403/03/08 - 12:07
  • - تعداد بازدید: 148
  • - تعداد بازدید کنندگان: 147
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

حضور در جلسه به منظور رصد وضعیت پیشرفت پروژه خیرساز کلینیگ ویژه نسیم شهر بهارستان

حضور در جلسه به منظور رصد وضعیت پیشرفت پروژه خیرساز کلینیگ ویژه نسیم شهر بهارستان روزهای یکشنبه جلسه کاری در محل پروژه با حضور ذینفعان مرتبط تشکیل می‌گردد در همین ارتباط روز یکشنبه مورخ 1403/3/6 آقای مهندس جعفری ضمن حضور در جلسه از آخرین روند اجرای پروژه بازدید نمودند.

333831.mp3 حضور در جلسه به منظور رصد وضعیت پیشرفت پروژه خیرساز کلینیگ ویژه نسیم شهر بهارستان

حضور در جلسه به منظور رصد وضعیت پیشرفت پروژه خیرساز کلینیگ ویژه نسیم شهر بهارستان روزهای یکشنبه جلسه کاری در محل پروژه با حضور ذینفعان مرتبط تشکیل می‌گردد در همین ارتباط روز یکشنبه مورخ 1403/3/6 آقای مهندس جعفری ضمن حضور در جلسه از آخرین روند اجرای پروژه بازدید نمودند.. خوشبختانه با توجه به همکاری قابل تقدیر مجموعه عوامل مرتبط با این پروژه دانشگاه شامل فرمانداری، مدیریت شبکه، مجمع خیرین سلامت شهرستان نسیم شهر و از همه مهم تر حضور سازنده و مجری محترم و خیر محترم روند پیشرفت پروژه مناسب و رضایت بخش می باشد.

  • گروه اخبار :
  • کد خبر : 333831
:
کلیدواژه ها
admin a
خبرنگار

admin a

Template settings