• 1401/10/18 - 10:04
  • - تعداد بازدید: 56
  • - تعداد بازدید کنندگان: 35
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
مدیریت مشارکتهای مردمی و خیرین دانشگاه علوم پزشکی ایران منتخب ایده نوآورانه در کشور شد.

معرفی 5 ایده برگزیده ، از ایده های برتر در نشست مدیران و کارشناسان سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور انتخاب شد.

مدیریت مشارکتهای مردمی و خیرین دانشگاه علوم پزشکی ایران منتخب ایده نوآورانه در کشور شد.

9870.mp3 معرفی 5 ایده برگزیده ، از ایده های برتر در نشست مدیران و کارشناسان سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور انتخاب شد.

از بین 200 ایده  حوزه مشارکتهای اجتماعی و خیرین دانشگاههای علوم پزشکی کشور، پس از   شرکت در فراخوان ایده های نوآورانه اداره کل خیرین حوزه سلامت وزارت متبوع بهمن ماه   1400  بر طبق معیار­های داوری مشخص، که اجرایی بودن و نو بودن طرح مهمترین شاخصه­ ی آن است،  16 ایده برتر انتخاب و در نشست مدیران و کارشناسان سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت کشور معرفی  شد.

دکتر سعلبی فرد به ارائه ایده ای با موضوع " طرح تماس دانشجویان با جامعه  " پرداختند  و بر ضرورت ، اهمیت و  نتایج  آشنایی و ارتباط دانشجویان  با  تشکل های مردمی حوزه سلامت در دوران تحصیل و تاثیر آن بر ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی ، خیرباوری ، فرهنگ کار داوطلبانه و  ارتباط با کنشگران سلامت تاکید داشتند.

و در پایان ایده مطرح شده توسط دکتر سعلبی فرد ،جزو 5 ایده برگزیده و برتر دانشگاه های علوم پزشکی کشور انتخاب گردید.

  • Newsgroup : اخبار نهاد خیرین
  • News code : 9870
کپی لینک کوتاه:
key words
خانم  معصومی
خبرنگار

خانم معصومی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings