• 1403/02/30 - 12:24
  • - تعداد بازدید: 88
  • - تعداد بازدید کنندگان: 86
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

هفتاد ودومین نشست شورای وقف و خیرین دانشگاه

هفتاد ودومین نشست شورای وقف و خیرین دانشگاه در تاریخ 25/2/1403 با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضا تشکیل شد.

333215.mp3 هفتاد ودومین نشست شورای وقف و خیرین دانشگاه

هفتاد ودومین نشست شورای وقف و خیرین دانشگاه در تاریخ 25/2/1403 با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضا  تشکیل شد؛ در ابتدا موضوع  تخلیه یکی از واحد های موقوفه بانو ربابه پروین دخت فتحیه وتحویل آن به دانشگاه در جهت به کارگیری آن با توجه به نیت واقفه مرحومه با حضورنمایندگان جهاد  دانشگاهی  مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .   در ادامه  گزارش پیشرفت ساخت بیمارستان موقوفه مرحوم کریم افشین ارائه شد و درخصوص نحوه  پیگیری ها و رفع موانع موجود در خصوص صدور مجوز های بیمارستانی و تسهیل و تسریع در امر احقاق نیت واقف این موقوفه تصمیمات لازم اخذ گردید.

  • گروه اخبار :
  • کد خبر : 333215
:
کلیدواژه ها
admin a
خبرنگار

admin a

Template settings