• 1402/08/09 - 14:13
  • - تعداد بازدید: 26
  • - تعداد بازدید کنندگان: 21
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه

پنچاه وپنجمین جلسه شورای وقف دانشگاه

پنجاه و پنجمین جلسه شورای وقف دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 9/8/1402 در سالن شورای دانشگاه برگزار شد در ابتدا آقای مهندس جعفری گزارشی از پیگیری های انجام شده توسط مدیریت محترم خیرین و شورای وقف را به سمع حاضران رساندند. طبق جمع بندی های به عمل آمده مقرر شد از اداره محترم اوقاف خواسته شود:

37786.mp3 پنچاه وپنجمین جلسه شورای وقف دانشگاه

پنجاه و پنجمین جلسه شورای وقف دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 9/8/1402 در سالن شورای دانشگاه برگزار شد در ابتدا آقای مهندس جعفری گزارشی از پیگیری های انجام شده توسط مدیریت محترم خیرین و شورای وقف را به سمع حاضران رساندند. طبق جمع بندی های به عمل آمده مقرر شد از اداره محترم اوقاف خواسته شود:

 ۱- یک نفر کارشناس به دانشگاه معرفی نمایند تا موارد وقف نامه ها و مستندات آن ها با حضور نماینده این دانشگاه مجددا بررسی شود

 ۲- با عنایت به منصوص التولیه‌ بودن وزیر محترم بهداشت اداره محترم اوقاف موقوفات فرمانفرماییان را به همراه مدارک و مستندات مربوط حسب وقف نامه به این دانشگاه تحویل نمایند

۳- در خصوص موقوفه مرحومه خانم شمس فر عدل بر حسب وقف نامه، مقتضی است اداره محترم اوقاف با نظر وزارت بهداشت نسبت به جمع آوری عواید موقوفه اقدام نموده و کلیه عواید تحویل وزارت بهداشت گردد تا در محل بیمارستان شهدای یافت آباد هزینه گردد. در ادامه جلسه سرپرست محترم شورای وقف در مورد مسائل پیش آمده در مورد بیمارستان شهدای یافت آباد و پیگیری های انجام شده از اداره اوقاف جنوب غرب مطالبی را به شورا ارایه کردند.

سپس اعضای شورا در مورد مطالب ذکر شده نظرات و پیشنهاداتی را بیان نموده ودر نهایت تصمیم گیری های لازم‌انجام شد سپس آقای دکتر اعتمادی در مورد ظرفیت و پتانسیل ها مجمع خیرین سلامت در پیشبرد پروژه های دانشگاه در حوزه سلامت توضیحاتی دادند. با نظر مساعد ریاست محترم دانشگاه و سایر اعضای شورا مقرر شد از ظرفیت های خیرین محترم‌ با نظارت دانشگاه استفاده شود. همچنین‌مصوب شد در ساخت کلینیک حضرت ابوالفضل (ع) نسیم شهر بهارستان با خیر محترم معرفی شده توسط مجمع خیرین سلامت استان تهران قرارداد منعقد گردد.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,اخبار نهاد خیرین,مطالب آموزشی
  • کد خبر : 37786
:
کلیدواژه ها
admin a
خبرنگار

admin a

تصاویر

نظرات

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings