• 1401/12/10 - 13:16
  • - تعداد بازدید: 9
  • - تعداد بازدید کنندگان: 9
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
کارگاه آموزشی (نیکو کاری ، سلامت و شادمانی ) توسط خانم دکتر سعلبی فرد بصورت وبینار برگزار گردید .

کارگاه آموزشی (نیکو کاری ، سلامت و شادمانی ) توسط خانم دکتر سعلبی فرد بصورت وبینار برگزار گردید .

در روز چهارشنبه 10 اسفندماه 1401 به مناسبت روز جهانی سازمان های مردم نهاد کارگاه آموزشی (نیکو کاری ، سلامت و شادمانی ) توسط خانم دکتر سعلبی فرد بصورت وبینار برگزار گردید .

12187.mp3 کارگاه آموزشی (نیکو کاری ، سلامت و شادمانی ) توسط خانم دکتر سعلبی فرد بصورت وبینار برگزار گردید .

در روز چهارشنبه 10 اسفندماه 1401 به مناسبت روز جهانی سازمان های مردم نهاد  کارگاه آموزشی (نیکو کاری ، سلامت و شادمانی ) توسط خانم دکتر سعلبی فرد بصورت وبینار برگزار گردید .

در این کارگاه ،با حضور خیرین به نقش خیر باوری و فعالیت های داوطلبانه بر سلامت جسمانی و احساس نیک اندیشی و سعادتمندی ، بر اساس آخرین نتایج تحقیقاتی علمی برگزار گردید.

  • Newsgroup : اخبار نهاد خیرین
  • News code : 12187
کپی لینک کوتاه:
key words
خانم  معصومی
خبرنگار

خانم معصومی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings