• 1403/03/26 - 07:36
  • - تعداد بازدید: 66
  • - تعداد بازدید کنندگان: 64
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه

برگزاری اولین کمیته مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه

334629.mp3 برگزاری اولین کمیته مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه

در روز دوشنبه مورخ 21/03/1403 اولین نشست کمیته مسئولیت اجتماعی  شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دانشگاه با حضور آقایان مهندس جعفری مدیر امورخیرین و سارمانهای مردم نهاد دانشگاه و دکتر پیرانی رئیسCSR  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، دکتر شیرینی مشاور طرح و برنامه اتاق اصناف تهران و آقای نوروزاده مغانلو مسئول HSEEاداره کل صنعت و معدن تجارت تهران و خانم زارع رییس مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران نماینده اتاق بازرگانی تهران و سرکار خانم فیاضی نماینده اداره کل مالیاتی غرب تهران کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدا مهندس جعفری ضمن تشکر از حضور مدعوین، به تشریح موضوع مسئولیت اجتماعی و اهمیت آن در نظام سلامت و معرفی تجارب داخلی و جهانی مرتبط پرداختند.در ادامه دکتر پیرانی ضمن تشریح روشهای اجرایی و مصادیق متعدد درحوزه مسئولیت اجتماعی در بخش بهداشت و درمان، اهداف وزارت متبوع در بهره گیری از ظرفیت های گسترده مردمی و بنگاه های اقتصادی و شرکت ها را تبین نمودند. توسعه و تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی، ترویج فرهنگ ارتقای شاخصهای کمی و کیفی، مدل سازی الگوی اجرایی و تکریم و تقدیر از نمونه های موفق از جمله اهداف مورد نظر می باشند. هم چنین در این نشست نمایندگان اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ضمن تاکید بر ظرفیت های عظیم و بالقوه موجود در کشور برای مشارکت در پیشرفت و پیشبرد نظام سلامت از طریق رویکردهای حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی، به محوریت و اولویت امر از دیدگاه سازمانهای متبوع خود تاکید نمودند.

  • گروه اخبار :
  • کد خبر : 334629
:
کلیدواژه ها
admin a
خبرنگار

admin a

تصاویر

Template settings